Humlebæk Erhvervsforening

er for enhver erhvervsdrivende i Humlebækområdet. Formålet er at fremme erhvervslivet i Humlebæk og varetage alle medlemmers interesser både indbyrdes, i forhold til andre, til kommunen, og myndighederne.
Foreningen afholder jævnligt medlemsmøder af såvel faglig som social karakter.

Foreningen er medlem af Erhvervsrådet i Fredensborg Kommune.
Indmeldelse sker ved at trykke på “Meld dig ind her” knappen øverst på siden eller ved henvendelse til foreningen v/ formanden, advokat John Hemming tlf. 4919 4400/4098 4411